Ondersteunen

Ben je op zoek naar een meer permanente vorm van ondersteuning?  Omdat je organisatie zich ten doel heeft gesteld om op een open, constructieve en directe manier met elkaar om te gaan, maar je er eigenlijk geen kijk op hebt in welke mate je daarin slaagt?  Of, die kijk heb je wel, en je meent dat er ruimte voor verbetering is?

Dan zou je kunnen overwegen om een externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

Een vertrouwenspersoon kan op meerdere wijzen ondersteuning verlenen.   Aan medewerkers die overwegen om te melden omdat ze last hebben van ongewenste omgangsvormen, of dat ze weet hebben van ander grensoverschrijdend gedrag op gebied van integriteit.  

Maar een vertrouwenspersoon heeft ook een belangrijke rol eerder in het proces.  Als organisatie heb je immers meer baat bij voorkomen dan genezen.  Misschien nog wel belangrijker is het daarom de vertrouwenspersoon in een adviesfunctie of sparring rol beschikbaar te hebben voor zowel medewerkers als management.   Om hun te ondersteunen bij vraagstellingen hoe het best te handelen in een gegeven situatie of dilemma waar integriteit in het geding is, of waar aanspreekbaarheid niet (meer) vanzelfsprekend is.  

Voor een rol als externe vertrouwenspersoon kun je me ook benaderen.  Mijn achtergrond op het gebied van (zakelijke en sociale) integriteit en integriteitsmanagement, en mijn ervaring als mediator maken me uitermate geschikt voor deze rol, voor zowel het gebied ongewenste omgangsvormen als (zakelijke)integriteit. 

Daarnaast maakt mijn brede ervaring met de inrichting en implementatie van een compleet programma voor het bevorderen van de integriteit me bij uitstek geschikt om organisaties bij te staan.  Wat daarmee zoal gemoeid is heb ik voor het Huis voor Klokkenluiders uitgewerkt in hun brochure ‘Integriteit in de praktijk; de vertrouwenspersoon’. Mocht u willen weten of uw organisatie alles op orde heeft, dan kunt u deze korte self assessment doen, die de belangrijkste punten van deze publicatie adresseert.

Waar ik je verder mee zou kunnen helpen omvat zowel beleidsmatige als operationele ondersteuning, bijvoorbeeld:

  • Het opstellen van een mogelijke gedragscode ( of reviewen van een bestaande)
  • Het opstellen van een meldprocedure en bijkomende onderzoeksprotocollen ,
  • Het ontwikkelen en uitrollen van communicatie en trainingsprogramma’s
  • Het monitoren van en rapporteren over de effectiviteit van het programma .
  • Het begeleiden en ondersteunen van interne vertrouwenspersonen middels training, intervisie, helpdeskfunctie
  • Het adviseren van, en sparren met, leidinggevenden en medewerkers die hieraan behoefte hebben ( een soort ‘helpdesk’ functie)
  • Het begeleiden van potentiele melders.

De mogelijkheden en tarieven zijn hier uiteengezet.