Conflict

Een conflict op de werkvloer…daar zit u niet op te wachten, toch?

Conflicten zijn duur

Conflicten kunnen behoorlijk ontregelend werken. Ze brengen veel onrust, inefficiency en kosten met zich mee. Te denken valt aan bijvoorbeeld aan (kosten verbonden aan) verloren tijd, uitval, suboptimale besluitvorming, vertrek van ervaren personeel, etc.
Het leeuwendeel van de kosten worden gevormd door de exit- (56%) en de verzuimkosten (35%). Samen goed voor 91% van de conflictkosten. Uit onderzoek komt voort dat de gemiddelde kosten van arbeidsconflicten € 27.094,- bedragen.

De Merlijn Adviesgroep heeft een en ander voor u op een rijtje gezet. Klik hier voor het gehele artikel. De bottom line van dit artikel is dat er voor organisaties flink te besparen valt op deze kosten, bijvoorbeeld door tijdige signalering en het inzetten van mediation.

Conflictvaardigheid als innovatiepotentieel

Maar organisaties groeien niet op enkel kostenbesparing. Daar is meer voor nodig. Wil een organisatie succesvol zijn in deze tijd, dan vraagt dat om flexibiliteit, samenwerking, aanpassingsvermogen, en het durven uitdagen van de status quo, teneinde sneller te kunnen innoveren. Dat impliceert de noodzaak van diversiteit in de samenstelling van de werknemerspopulatie en diversiteit in de samenwerkingsverbanden.

En hoe groter de diversiteit, hoe groter de kans op conflicten. Dan is het essentieel dat een organisatie de goede kanten van het conflict (h)erkent en het conflict kan zien als een mogelijkheid om van elkaar te leren. De oplossing als weg naar innovatie. Hoe conflictvaardiger een organisatie, hoe groter het innovatiepotentieel. ‘ De werkconflicten, zo lijkt het, zijn de gebroken eieren die nodig zijn om het omelet van de vernieuwing te kunnen bakken’, stelt Ellen Giebers in een recent artikel in het blad MT met de titel ‘Conflict op het werk? Yes!’.

Kortom omarm het conflict op de werkvloer, maar voorkom ontsporing. Zo houdt u de kosten laag en de opbrengsten hoog.

Succes verzekerd!

Lucianne Verweij