Verhelpen

Kom je er niet meer uit?  Voel je je geheel machteloos, en zie je niet meer hoe dit conflict waar je in verzeild bent op te lossen is? Of zie je dat iemand op je werk geheel vastloopt in een conflict met een collega of leidinggevende?  Dan is mediation wellicht wel een effectieve manier om er samen weer uit te komen.

Bij mediation is het geen kwestie van “winnen of verliezen”, of van “gelijk of ongelijk”.  Bij mediation wordt aandacht geschonken aan waar het de betrokkenen nu om gaat.  En of er een weg te vinden is die recht doet aan beiden.  Dat kan soms herstel van relatie betekenen, maar ook kunnen de betrokkenen aan de tafel besluiten dat de verschillen te groot zijn, en dat een beëindiging van samenwerking voor alle partijen beter is.  In ieder geval is het aan partijen om tot een oplossing te komen die voor beide werkt.  Met ondersteuning van mij als mediator in de gesprekken die nodig zijn om tot dat punt te komen.