Voorkomen is beter dan genezen

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is het spreekwoord.  Dat geldt ook voor ontspoorde conflicten.  Vaak sudderen ongenoegens te lang door, weet je er geen raad mee, maar ploeg je toch voort.  

Daar kun je behoorlijk last van hebben.  Als direct-betrokkene, maar ook als zich dit voor doet in jouw team, jouw afdeling, of jouw bedrijf.  

Conflicten kunnen constructief zijn, en tot nieuwe inzichten leiden.  ‘Zonder wrijving geen glans’.  Dus iedere organisatie is gebaat bij een cultuur waar iedereen zijn mond open durft te doen en de discussie aan durft te gaan.  Maar dat ziet enkel op discussies die gaan over de inhoud; ‘de man en niet de bal’.  Daar waar mensen de man gaan spelen, en niet meer de bal, dan lopen mensen het risico te beschadigen of beschadigd te raken.  

Dit heeft ook een andere kant; als het probleem wel bij ‘de man’ zit.  Vaak zie ik dat men dan krampachtig ‘die bal’ blijft spelen, met als gevolg dat alles wat de andere persoon zegt of doet, verkeerd valt, en op inhoud de discussies worden uitgevochten, terwijl niet de inhoud, maar de relatie aandacht vraagt.  Soms moet er dus wel op ‘de man’ gespeeld worden.  Maar hoe doe je dat nu zonder te beschadigen en er samen sterker uit te komen?

Het is van groot belang dat dit voortvarend opgepakt wordt want hoe eerder dit aangepakt en rechtgetrokken wordt, hoe kleiner de kans op escalatie, met als mogelijk gevolg een duurzame ontwrichting van de werkrelatie. 

Daarvoor zou je terecht moeten kunnen bij een vertrouwenspersoon of leidinggevende.  Maar soms is het ook gewenst om er een externe bij te trekken.  In dat geval kun je altijd bij mij aan de tafel aanschuiven. 

Mocht je als organisatie eerst willen kijken wat je er zelf zoal aan kunt doen. Dan is het JustBiz memo ‘De noodzaak van conflictmanagement in de 21e eeuw’ wellicht een goed startpunt.